divendres, 27 d’agost de 2010

Conservem el patrimoni de la ciutat

Avui surt a La Comarca aquest article on expresso l’opinió d’ERC sobre la conservació de l’antiga muralla de la ciutat. El transcric íntegre:

Unes de les actuacions que, des d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Olot, hem valorat més en els últims anys són les que fan referència a la dignificació i millora de les condicions del Barri Vell.


Recentment, tots els grups del consistori de l’Ajuntament d’Olot hem aprovat l’ampliació del contracte de barris perquè tenim molt clar que en el desenvolupament del nucli antic ens hi juguem bona part de les possibilitats futures de la nostra ciutat. ERC hi va donar tot el suport un cop vam tenir clar que en l’elaboració d’aquest nou pla s’havien tingut en compte els criteris de l’associació de veïns i de les entitats que hi tenen més vinculació.

És clar que això no pot ser una excusa per descuidar la resta de la ciutat, ni perquè es deixi d’invertir en equipaments i en infraestructures dels altres barris, però també és important entendre que el nucli històric ha de tenir un tractament especial perquè és el que sobretot acaba donant personalitat pròpia, singularitat, a una població.

Ara: de la mateixa manera que entenem que no es pot conservar tot, i que moltes de les actuacions per aconseguir espais lliures i menys densitat edificada en el barri vell eren molt importants malgrat les pèrdues patrimonials que això significava, també entenem que hi ha elements significatius que s’haurien de mantenir de cara a preservar aquesta personalitat de què parlàvem.

En aquest cas, ens centrarem com a exemple en el tema de la muralla. Tots sabem que la ciutat va patir els devastadors terratrèmols del segle XV que van ensorrar bona part dels edificis existents i, per això mateix i per altres motius, Olot no pot presentar gaires mostres anteriors a aquesta època.


Quan es va obrir el passeig de la Muralla, es va descobrir que de la muralla medieval que dóna nom al passeig en quedaven alguns vestigis. En aquell moment, es va optar per tapar-los perquè la seva conservació hauria fet impossible el passeig de què avui podem gaudir. De totes maneres, encara quedaven alguns edificis per enderrocar i, per tant, la part final d’aquesta muralla.

Aquest estiu, però, hem pogut llegir les declaracions de l’equip de govern en el sentit que pensa actuar amb aquestes últimes restes de la mateixa manera que fins ara. Pensem que, encara que només siguin els fonaments medievals de la muralla, no estaria de més plantejar la possibilitat de mantenir aquestes restes i condicionar la seva exposició pública. La manera de fer-ho s’hauria d’estudiar detingudament; però, com s’ha fet en altres ciutats, la seva conservació és ben possible i els resultats poden ser prou interessants. No ens podem permetre de tenir enterrats els únics vestigis dels antics murs medievals de la nostra ciutat que s’han pogut conservar.

Des del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament d’Olot intentarem fer el que estigui en les nostres mans perquè l’exposició d’aquestes restes pugui ser efectiva.

Pere Gómez i Inglada
Portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament d’Olot

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada