divendres, 3 de juliol de 2015

Publicarem les retribucions als nostres regidors

Primer Ple del nou mandat, el que s’anomena col·loquialment “Ple del Cartipàs”. S’hi distribueixen les responsabilitats de cada regidor, el règim de sessions i les retribucions.

És clar que és un dia important perquè marca l’organització del govern de la ciutat per a tot el mandat. M’estalvio de comentar-lo perquè és el que convé al govern de CiU-PSC, i no hi ha res a dir. Com a oposició, seguirem treballant perquè es prenguin les millors decisions sobre el futur de la ciutat, però no deixa que ara el govern té una majoria absoluta.

El tema principal del dia és el de les retribucions als regidors. Des del nostre grup, vam comentar el següent:

Ens presenten un model de retribucions molt semblant al que ens havien presentat fa 4 anys.
En aquell moment ja vam manifestar que estàvem en contra del seu model i que el nostre model de retribucions s’acostava més al que havia presidit el govern socialista d’en Lluís Sacrest. La incorporació del PSC al govern, doncs, no ha canviat gens aquesta qüestió.
Ens canvien la dedicació parcial d’alcaldia per la del Delegat de Serveis Generals, cosa que ho deixa igual, i només s’amplia amb una mitja dedicació del Delegat d’ensenyament, fruit del pacte de Govern. Són, per tant, 2 dedicacions i mitja, quan la RSAL permet un màxim de 10.
D’altra banda, l’alcalde deixa de tenir la dedicació parcial del 95% quan nosaltres pensem que l’alcalde d’Olot hauria de tenir un salari fix, i únic, per part de la ciutat, com havíem manifestat en la campanya electoral.
Ja ho vam argumentar fa 4 anys i ja vam concretar que en cap cas dubtàvem de les hores de dedicació de l’alcalde i dels regidors, que són moltes i estem convençuts que ho seguiran sent, tant per part dels regidors de l’equip de govern com de l’oposició.
No és un problema d’hores de dedicació sinó de model retributiu.
Nosaltres pensem que els alcaldes i els regidors han de tenir unes retribucions com pertoca a les seves responsabilitats i en aquest cas, la llei de règim local ens marca uns criteris que veiem prou lògics i adequats a les responsabilitats dels governants. En aquest cas, un màxim de 55.000 euros bruts.
D’altra banda, pensem que les retribucions per assistència amb la suma de la JGL i de la Comissió de coordinació de grup ens donen una xifra molt elevada, com ja havíem comentat fa 4 anys.
Han modificat molt lleugerament a la baixa aquestes assistències, però la xifra resultant ens segueix semblant excessiva per ser unes percepcions compatibles al 100% amb altres salaris o indemnitzacions públics o privats.
No s’ha modificat la percepció per Ple ni per JP, cosa que considerem correcta.
No trobem bé, però, que no es posi un límit en el nombre de percepcions per assistències al Ple, a la Junta de Portaveus, a la Junta de Govern Local i a la Coordinació de grup. En aquest últim cas, es diu “com a màxim 1 per setmana”, però en les altres reunions no es posa límit. Seria tan fàcil com dir fins a un màxim de 12 o 48 percepcions, segons siguin mensuals o setmanals.
D’altra banda, ja que tindrem un portal d’administració oberta, vam demanar que mensualment hi figuressin les percepcions que hem tingut tots els regidors, en un exercici de transparència, ja que poden ser diferents d’un mes a un altre en funció del nombre de reunions. (Mentre no estigui en funcionament aquest nou portal, ERC penjarà a la seva pàgina web les retribucions mensuals dels seus regidors).
En total, doncs, la proposta és la següent:
Ple 475€ (mensual)
JGL 160€ (setmanal. Alcaldia i 7 tinents de govern)
JP 95€ (mensual)
Comissió de coordinació de grup 160€ (setmanal. Tot l’equip de govern)

I, per tant, hi vam votar en contra.

Pel que fa a la dotació per als grups municipals, fa 4 anys ja havíem lamentat un increment d’aquestes dotacions quan nosaltres havíem demanat que es congelessin. Són unes dotacions importants especialment per als grups que estem a l’oposició perquè ens permeten gestionar les despeses d’organització del grup i de difusió de la nostra tasca. L’equip de govern ja té altres canals per poder-ho fer.
En aquest cas, nosaltres havíem comentat la possibilitat de reduir en un 10 o un 15% les aportacions als grups municipals per a aquest mandat.
Finalment, la proposta que se’ns va fer comportava una reducció del 10% i, per tant, vam votar a favor.

Finalment, es va aprovar la proposta de personal eventual (altrament dit, “de confiança”). També, com fa 4 anys, ens proposaven la contractació de la figura d’un gerent i d’una persona de comunicació adjunta a l’alcaldia.
Encara que en aquest apartat també estem molt per sota del límit que ens marca la llei (un màxim de 7 dedicacions), pensem, com fa quatre anys, que l’aparició de la figura del gerent és una derivada de l’organització de l’equip de govern, amb només dues persones i mitja amb dedicació parcial. Insistim que la incorporació del PSC al govern de CiU, no ha canviat gens l’estructura.

Ja ho vam dir fa quatre anys, pensem que els regidors són els que haurien de fer les funcions de gerència, que per això ens hem presentat a unes eleccions, i, per tant, estem en desacord amb la figura del gerent. I per això vam votar en contra, encara que sí que estàvem d’acord amb la necessitat de tenir un responsable de comunicació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada