diumenge, 28 de desembre de 2014

Escola sexista?

El companys del "Traç" em van publicar aquesta reflexió dubitativa en l'últim número de la revista:

Escola sexista?

Diuen els cànons del bon comunicador que no és bo posar un interrogant en un títol; però, com que en aquest tema només hi tinc interrogants, no he pogut fer-ho de cap més manera.

La meva reflexió sorgeix arran d’un seguit de constatacions.

Un principi de l’educació és que un bon sistema escolar ha de tendir a suprimir els desequilibris de la societat, ha d’intentar que tots els infants tinguin les mateixes possibilitats en el seu desenvolupament.

Per exemple, és bo qüestionar-se com és que les noies accedeixen en un percentatge molt inferior als estudis tecnològics i treballar per pal·liar aquest fet. Alhora que també podríem plantejar un fenomen invers: com és que determinats estudis com infermeria o magisteri d’educació infantil encara siguin patrimoni femení de manera gairebé exclusiva.

Però els meus dubtes sobre si el sistema escolar que tenim és sexista no vénen d’aquí, que també, sinó de la constatació empírica (només ho deixo apuntat perquè em falten les dades estadístiques) que el gruix d’alumnes que han de recuperar matèries pendents pel setembre és masculí; que any rere any els alumnes més brillants que acaben els estudis d’ESO són noies; que el percentatge femení en els estudis de Batxillerat és immensament superior i que la mitjana de notes que obtenen també; que les millors notes de les PAU són per a noies, i que els estudis amb una nota de tall més alta solen tenir un percentatge molt més alt de noies...

D’acord: està bé que les noies accedeixin als estudis superiors en un gran nombre i que s’hagi superat la discriminació sexista tan tradicional en la nostra societat d’arrel masclista; fins no fa tant, era excepcional que les noies accedissin a la universitat, fins i tot era difícil que les noies fessin estudis secundaris: els nois a estudi i les noies a costura. Per això sovint ens alegrem de l’empenta femenina a nivell escolar, signe evident que, per sort, les coses han millorat molt.

Però aquests resultats tan negatius pel que fa als alumnes masculins no tenen cap més explicació que la constatació que les noies són més “trempades”? Podem fer una hipòtesi agosarada i plantejar que l’actual estructura del sistema educatiu perjudica sensiblement els alumnes de sexe masculí? Tenim, de fet, un sistema educatiu sexista?

Ja ho deia en el títol: només tinc preguntes, no tinc respostes. Però potser ha arribat l’hora de pensar-hi.

dissabte, 20 de desembre de 2014

Participa-hi!

50 PROPOSTES PER DEBATRE I COMPARTIR
#nouOlotnouPaís


El 24 de maig del 2015 hi ha convocades les properes eleccions municipals. Esquerra Republicana de Catalunya-Olot i JuntsxOlot volem presentar-nos com l’opció de govern d’esquerres i progressista que porti Olot a ser una capital comarcal de referència en la nova República Catalana independent.

Pensem que la transparència de l’administració pública i la participació ciutadana han de ser uns referents bàsics en el nou país que hem de construir entre tots. Per això, volem que el programa electoral d’ERC-JuntsxOlot sigui producte de la participació i el consens de tots.

Per tal de facilitar la participació ciutadana en el nostre programa, hem volgut partir d’unes idees inicials que, des del grup de companys que hi estem treballant durant tots aquests anys, pensem que poden ser interessants. Però no deixen de ser unes idees de partida, unes propostes que volem compartir, que volem debatre i, sobretot, ampliar amb tothom; per això hem volgut que només siguin 50 propostes. Partim d’aquí, però volem un programa ric i complet, fruit de la voluntat participativa de tots.


D’aquí n’ha de sortir el programa electoral independentista i d’esquerres que dirigeixi Olot cap a aquesta nova etapa fundacional del nostre país. Tots hi hem d’aportar el nostre gra de sorra perquè puguem arribar allà on tots plegats volem.

divendres, 19 de desembre de 2014

Bon Any en el Ple de desembre

La veritat és que poca cosa va passar en el darrer ple de l’any, però sí que va tenir el seu interès.Vam acabar aprovant la separació de balanços econòmics de les fundacions del nou hospital i del vell. Una separació que ha costat moltíssim perquè s’hi havia de tenir en compte tot el patrimoni, els treballadors, les obligacions, etc. Esperem que la gestió del nou hospital correspongui a les dificultats que genera una instal·lació d’aquesta magnitud. De moment, hi trobem els entrebancs propis de l’obertura d’un nou establiment: problemes en els accessos, il·luminació i aparcaments, en el transport, en la gestió dels nous espais... Esperem que tot acabi bé.

La ja tradicional modificació de crèdit mensual també va portar cua. En principi, no hi havia res d’especial, però s’incorporava una partida per la compra de les finques del carrer del Roser i del mas Brugadois. Tot plegat ens va semblar una mica precipitat i, de fet, tampoc no se’ns va aclarir gaire les implicacions o la necessitat de dotació d’aquesta partida en la Comissió Informativa del Ple. Les presses van acabar amb la presentació el mateix dia del Ple d’un assumpte urgent relacionat amb l’expropiació dels terrenys del mas Brugadois, afectats per vialitat en el vigent POUM.

Ja entenem que la compra del carrer del Roser i l’expropiació del mas Brugadois forçada pel POUM responen a unes necessitats concretes, però per nosaltres és clar que la zona de l’Hostal del Sol té unes implicacions decisives en la traça de la futura variant i hi som molt sensibles a qualsevol moviment respecte a la titularitat dels terrenys afectats.

Pensem que és un tema molt delicat, que en diverses ocasions hem manifestat que no estàvem d’acord a variar la traça acordada prèviament i que, per tant, l’equip de govern ens havia d’haver informat amb detall d’aquests moviments si volien el nostre suport.

Hi vam votar en contra: de la dotació pressupostària en previsió de l’expropiació dels terrenys del mas Brugadois i de la delegació a la Junta de Govern de la tramitació de l’expedient que és competència del Ple. Com a grup a l’oposició, pensem que no podem donar un xec en blanc a l’equip de govern en un terreny tan delicat com l’expropiació-compra d’aquests terrenys. Malauradament, ens vam quedar sols en la nostra posició.

Com a darrer punt, la PAH va formular una pregunta a l’alcaldia sobre les sancions que s’han aplicat a entitats financeres per tenir habitatges buits fora de mercat. La resposta de l’equip de govern va ser que la taula d’habitatge estava funcionant correctament (i és ben veritat), però que no s’havia aplicat cap sanció.

Pensem que potser les sancions no acaben generant l’efecte que es pretén perquè s’ofereixin habitatges a aquells que més els necessiten, però està clar que l’actuació municipal hauria de ser més exigent en aquest terreny, a base de sancions o a base d’arribar a més acords amb les diverses entitats financeres perquè hi hagués més habitatges disponibles per a la tasca social que cal fer.

Finalment, en l’apartat de preguntes, la Clara va insistir en aquells acabament de la plaça Mercat que no s’han gestionat correctament, com els contenidors de deixalles o la ubicació de pilones i senyals.