dissabte, 29 d’octubre del 2016

Cada cop més lluny

Pel que fa a ordenances Fiscals, insistim en el tema que l’any passat vam votar-hi en contra perquè implicaven un augment del 4% de l’IBI (encara que fos per equilibrar els ingressos derivats de la revisió del valor cadastral que va sol·licitar l’Ajuntament per adequar-lo a la baixa dels preus derivada de la crisi dels últims anys) i que aquest any ja ens està bé que es congelin els impostos, però que en el cas de l’IBI nosaltres hauríem preferit una rebaixa, com a mínim, de l’1% Encara que l’opció de l’equip de govern sigui augmentar els ingressos i, per tant, no van tenir en compte la nostra aportació, ens vam abstenir en l’aprovació de les ordenances.Pel que fa a pressupostos, vam voler remarcar que ERC sempre ha tingut la voluntat que fer propostes i ajudar a millorar les condicions de vida dels olotins, encara que estiguem a l’oposició i que l’equip de govern de CiU i PSC tingui majoria absoluta.

En aquest exercici, ens presenten un pressupost de 33M€ (dos milions més que l’inicial del 2016 i que inclou un crèdit d’1,5M€ en previsió que el superàvit no es pugui aplicar a inversions i només a reduir deute).

Pensem que aquest augment i el superàvit dels darrers anys ens permeten ser prou ambiciosos a l’hora de fer propostes que millorin les condicions de vida dels olotins.

Quan comencem a parlar de pressupostos, pel setembre, ens diuen que presentem propostes. Nosaltres, que tenim una certa experiència, com ja vam fer l’any anterior, ja teníem preparats el que anomenem “pressupostos alternatius”, que volen ser molt més ambiciosos que unes simples propostes des de l’oposició. En el fons, plantegem 40 qüestions que bàsicament parlen de planificació i de cobrir pressupostàriament allò planificat.

Tenim clar que la majoria absoluta de l’equip de govern de Convergència i del PSC fa innecessari l’acord amb els grups d’esquerra que estem a l’oposició. I, de fet, no tenim gaires esperances de poder incidir en els pressupostos, donada l’experiència d’anys anteriors, especialment pel que fa a governs amb majoria absoluta.

Quan ens tornem a trobar, ens demanen que concretem 5-6 propostes per poder-les debatre per incloure-les en els pressupostos.

I, és clar, ho fem: presentem 7 propostes concretes amb la voluntat de poder incorporar algun detall en els pressupostos que ens ha presentat l’equip de govern.

Molt bé: ens diuen que els seus pressupostos són els més socials. Nosaltres diem que només faltaria!: per nosaltres, l’únic sentit que té la funció política i l’administració és el benestar social. Però nosaltres hi afegim: és que el suport a la cultura, les inversions en infraestructures, en seguretat tenen una dimensió social? Com diu el senyor Vayreda, la millor proposta social és la creació de llocs de treball, i nosaltres hi afegim: de llocs de treball dignes.

Anem al detall: ens responen i  ens diuen que de les nostres 40 propostes vostès ja han executat i tenen previst executar-les en un 63% Del 37% restant, evidentment, no ens diuen res, però permeti’ns dubtar de la interpretació de les propostes que diuen que ja s’estan executant:

Si anem al que ens responen a les 7 propostes concretes s’entendrà més fàcilment:
A la proposta de reduir la matrícula de les escoles bressol, de música i d’expressió fins a l’aportació per les famílies de l’any 2009, ens diuen que ja s’han reduït una mica i que l’aportació de l’IME s’ha incrementat en 60.384,5€

Des d’Esquerra Republicana, ja entenem que els deu ser molt difícil modificar significativament els seus pressupostos per propostes de molt volum pressupostari, com demanem per l‘aplicació integral del PIAM de Sant Miquel (ens responen que ja hi dediquen 290.000€, tot i que hi inclouen partides que no hi estan directament relacionades.)

Sobre la remodelació dels carrers del barri de Sant Roc previstos en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, ens diuen que a paviments dediquen per Olot 234.661€ i 125.000€ a voreres. Evidentment requeriria una inversió molt més gran. Però és que el PMUS preveu unes inversions de 5M€ en el present trienni; és a dir, 1,6M€ anuals. No cal dir que hi estem ben lluny!

Els demanem també la concreció pressupostària de les accions previstes en el Pla Energies Sostenibles i ens contesten que preveuen 129.000€, quan les accions previstes en el PAES en el període 2015-20 són de 3,3M€ (una mitjana de 650.000€ anuals).

Entenem que a l’equip de govern de CiU i el PSC els és molt complicat incorporar propostes de molt volum econòmic dels grups de l’oposició un cop tenen ordenats els pressupostos, però és que tampoc no han incorporat aquelles propostes que els hem concretat i que no requereixen un gran volum pressupostari:

Els diem que cal adequar la plaça de braus per a espectacles de gran format, sobretot pel que fa a accessos, vestidors i seguretat. Ens responen que ja tenen previst arreglar els lavabos amb un pressupost de 56.000€

Els demanem una auditoria per conèixer l’estat dels Béns d’Interès Local (més que res per no haver de tornar a lamentar el que ha passat amb la casa del procurador de l’abat) i ens diuen que el llistat de BCIL ja està penjat a internet.

Els demanem que es redacti el projecte d’Illa de les Arts (amb can Sacrest i l’Escola d’Arts del Carme) i ens diuen que faran una memòria valorada de les actuals dependències i que de mica en mica les aniran arreglant...

És a dir, molt diàleg i bones paraules, però cap concreció. No els retraiem res, entenem que des d’un equip de govern amb majoria absoluta és molt difícil incorporar propostes dels grups de l’oposició, però entendran que nosaltres fem la valoració que no s’han tingut presents les nostres propostes: nosaltres els proposem A i vostès ens contesten B...

En definitiva, cada cop ens sentim més lluny dels pressupostos de l’equip de govern que ben lícitament són els de la majoria absoluta de CiU i el PSC, però que no són els nostres.


Però, bé, ni que sigui per, momentàniament, deixar una porta oberta al diàleg, aquest any ens ABSTINDREM

dimarts, 11 d’octubre del 2016

XL propostes per OlotEn política, és fonamental planificar i complir la planificació. A Olot, ens queda molt per fer!

Un cop completat el primer any de govern, el plenari municipal ha d’aprovar el pressupost per a l’exercici 2017. Com ja vam fer pel setembre passat, amb els pressupostos per al 2016, el grup municipal d’ERC-JuntsxOlot manté, per convenciment i per coherència, els principis que havíem defensat en les passades municipals: cal potenciar les quatre línies de l’Olot Republicà que defensem. No som il·lusos: sabem que, després del pacte postelectoral, l’actual equip de govern de CiU-PSC té majoria absoluta en el consistori i que no els cal, numèricament, buscar el suport de cap més grup.
ERC-JuntsxOlot som l’alternativa de govern municipal. Per tant, pensem que és la nostra obligació, però també ho fem amb total convicció, presentar públicament les nostres línies pressupostàries d’acord amb el que vam defensar en el nostre programa electoral. És clar que si ERC-JxO forméssim el govern municipal faríem un plantejament pressupostari ben diferent al que ens presentarà l’actual equip de govern de CiU-PSC. Tot i així, i sense entrar en el detall de totes les partides pressupostàries, nosaltres proposem el que inclouríem en els pressupostos del 2017.
Evidentment, ens sentirem molt més a prop de la proposta que presenti l’actual equip de govern si incorpora bona part de les nostres consideracions i, per tant, les presentem amb la voluntat de col·laborar i de participar en la mesura que puguem en el bon govern del futur de la nostra ciutat, encara que sigui des de l’oposició, però amb una proposta alternativa constructiva i, sobretot, factible. Per això, proposem aquestes actuacions, que inclouen diversos àmbits que van des de la cobertura social i els serveis educatius, fins al foment de l’ocupació i de la dinamització econòmica, passant per temes medioambientals i culturals, etc.

  1. #nouOlot REPUBLICÀ
La nostra voluntat continua sent una ciutat pels ciutadans i un Ajuntament amb les parets de vidre.
Segueixen havent-hi mancances en aquest sentit; com, per exemple, el portal de la transparència o uns pressupostos participatius.
Per això nosaltres proposem:
1.      Iniciar la redacció del projecte de l’escola de Belles Arts, la segona més antiga del país, en l’espai de Can Sacrest integrat en un projecte de PlAM del Barri Vell.
2.     Dotar econòmicament l’elaboració d’un estudi sobre la tarificació progressiva per les necessitat bàsiques dels ciutadans, especialment en educació i cultura.
3.     Iniciar una revisió, actualització i temporització del PIEM (Pla d’Instal·lacions Esportives Municipals) que ara ja data del 2010. Una ciutat republicana ha de tenir l’esport com un eix de cohesió social.
4.      Davant l’increment d’impostos de l’any 2016,  i més que seguir amb el compromís de no fer cap increment més enllà de la revisió de l’IPC, abaixar significativament l’IBI, així com les taxes i els preus públics.
5.      Elaborar un pla general de millora de barris (incloent-hi una dotació pressupostària participativa per barris)
6.      Creació i dinamització dels consells assessors dels organismes autònoms, com recullen els seus actuals estatuts.

2. COHESIÓ SOCIAL          i CIUTADANIA
7.                  Realitzar un estudi seriós sobre la possibilitat d’aprofitament de l’antic hospital, incloent-hi la possibilitat d’ubicar-hi un alberg. La falta de planificació fa que, des que va marcar l’hospital, tinguem un edifici al centre de la ciutat sense cap projecte sòlid per a la seva utilització. Pla definitiu d'usos.
8.                  Dotació per can Monsà per continuar convertint l’equipament en el centre d’estudis superiors que demana la ciutat.
9.                  Revisió del Pla de cultura
10.              Una dotació per transformar la plaça de Braus en un espai segur per al públic i còmode per als artistes que hi treballin, amb l’objectiu d’incrementar-ne els usos. No demanem un gran projecte que solucioni totes les seves mancances, però sí unes actuacions que en permetin un ús digne i lliure de perills.
11.              Crear uns ajuts per als estudiants que es desplacin diàriament d’Olot a Girona o a Vic. Com a ciutat, no podem renunciar al fet que una bona part dels nostres joves tingui facilitat per poder viure-hi durant tota la setmana, amb el dinamisme econòmic que això comporta, a més dels beneficis socials evidents.
12.              L’actualització del PIEM ha d’incloure la climatització i la millora del paviment dels pavellons.
13.              Compromís d’insistir en la conselleria per incloure Olot en el Sistema Tarifari Integrat de Catalunya.
14.              Aconseguir un autobús llançadora a Torelló coordinat amb els trens directes a Barcelona, que s’inclouria en el STI, així com la demanda perquè els trens de rodalies de Vic continuïn fins Torelló.
15.              Reducció de les aportacions familiars a les Escoles Bressol, a l’Escola de Música i a l’Escola d’Expressió per acostar-nos a les aportacions del 2009.
16.              Obertura d'un espai de creació i exhibició d'art contemporani.
17.              Augment del pressupost per a subvencions d'entitats culturals.
18.              Augmentar el parc d’habitatge social d’emergència
19.              Elaboració d’un pla integral del Barri Vell, que enllaci amb el PIAM de Sant Miquel, i que estudiï l’estat real de tots els edificis que s’hi inclouen.
20.              Aplicació del PIAM Sant Miquel: les actuacions previstes per al 2017 i les que ja s’haurien d’haver implementat)
21.              Elaborar un  pla d'usos de l'antiga caserna de bombers i obtenir-ne la titularitat definitiva.
22.              Auditoria sobre l’estat actual i dotació pressupostària de manteniment de tots els edificis qualificats com a BILC (béns d'interès local)
23.              Estudi sobre la creació d’una biblioteca central al barri de Sant Miquel i/o especialitzada a can Sacrest.
24.              Elaboració d’un pla de promoció salut esportiva en parc infantils i de salut.
25.              Ampliació de la dotació per implantar la cultura entre els joves.
26.              Dotació pressupostària per cobrir les propostes del Ple dels Infants.
27.              Estudi per implantar un Centre de Tecnificació Esportiva a Olot.

3. OLOT EMPRÈN  
28.              Estudi sobre la dinamització del turisme esportiu, com a oportunitat econòmica de la ciutat.
29.              Pla de creació d'incubadora empresarial (districte @)
30.              Fer un estudi sobre la possibilitat de crear un centre de tecnificació esportiva.
31.              Elaborar un pla estratègic de Turisme
32.              Dotació per implantar la moció Anem a Mil en el proper exercici.
4. #nouOlot + SOSTENIBLE                                                                                             
33.              Aprofitant que la concessió del TPO acaba el 2019. Fer un estudi d'optimització i sostenibilitat per a la nova concessió.
34.              Dotació per l’aplicació del Pla de Mobilitat.
35.              Dotació per l’aplicació de les accions del 2017 del PAES
36.              Punts de càrrega vehicles elèctrics.
37.              Increment de la plantilla de la policia municipal en la línia d’assolir la recomanació ideal de ràtio nombre d’habitants/nombre d’agents.
38.              Elaboració d’una “auditoria energètica” a totes les instal·lacions municipals i, en funció d’aquesta, elaboració d’un pla d’aplicació de noves energies.
39.              Bonificació de l’Impost de circulació perquè acabi sent 0 per als vehicles elèctrics
40.              Dotació per l’elaboració del mapa d'espais d'interès agrícola.

41.              Creació d’un programa de potenciació de l'autocompostatge casolà del FORM.

diumenge, 2 d’octubre del 2016

Setembre, anem a mil!

El més interessant al meu parer del Ple de l’Ajuntament d’Olot de mes de setembre va ser el resultat de la moció que vam presentar: pensàvem que l’Ajuntament es podia adherir a la campanya “Anem a mil” en favor d’un salari mínim digne. El Govern espanyol fixa el salari mínim interprofessional que supera en poc els 600 euros. Pensem que cal donar exemple des de les administracions locals perquè això canviï. Des de l’equip de govern i des del personal de l’Ajuntament van sorgir dubtes sobre la legalitat d’algunes propostes i, encara que nosaltres pensem que cal ser molt valents per tal de millorar les condicions dels treballadors de la nostra ciutat i d’arreu, vam acceptar fer-hi modificacions per poder-la aprovar.Quan ERC-JxO presentem una moció, no és per marcar territori o per posar en contradiccions l’adversari, sinó per intentar aprovar-la i que signifiqui una millora per als olotins. Evidentment que ens agradava més la moció com estava redactada, però en política cal tenir prou cintura per poder pactar amb els altres i poder tenir majoria per tirar endavant les propostes que poden significar una millora per les condicions de la gent. I així ho vam fer: vam transaccionar la moció i, com a mínim, en un termini més o menys breu, qualsevol treballador municipal cobrarà un mínim de mil euros i, sempre que la legislació ho permeti, també els treballadors de les empreses contractades per l’Ajuntament i, encara, es farà una campanya entre les empreses de la comarca perquè intentin implementar un salari mínim de mil euros entre els seus treballadors. És només un pas, però és un pas.

De la resta de punts del Ple, només destaca l’intent de l’equip de govern d’explicar que han fet moltes coses pel Barri Vell. Després que en els pressupostos alternatius que ERC vam presentar l’any passat (tenint present els nostres plantejaments en el programa electoral) incloguéssim la necessitat imperiosa de fer un pla integral per al Barri Vell, l’equip de govern va fer una contractació externa per revisar l’estat dels edificis del barri. Compte!: revisió “ocular”. O sigui que només mirant les façanes van arribar a la conclusió que hi ha un 13% dels edificis que tenen mancances importants...

Doncs cal posar-s’hi ara mateix. I no només fer-hi una revisió externa sinó acordar amb la Generalitat, o amb qui tingui la capacitat de fer-ho, una anàlisi a fons de l’estat dels edificis del barri i fer-hi un pla integral com nosaltres demanàvem.

Finalment, i no sé si és veritat però hi estarem a sobre, l’alcalde va dir que havien contractat un pla per relligar la reforma del barri amb la de Sant Miquel. O sigui: ben bé el que ERC havia demanat a les eleccions. Ens cal un pla integral del Barri Vell que enllaci amb el PIAM de Sant Miquel, que tenim aprovat però que només s’aplica en part...

En l’apartat de preguntes, la Clara va demanar pels motius que el fortí de Sant Francesc estigui en males condicions i desprotegit (encara que ja està clar que s’hi han de fer obres), jo vaig demanar per què s’enderrocava la casa dels peixos i ens van contestar perquè hi havia aluminosi en les bigues, i l’Anna va demanar si ja érem socis de Som Energia, i va ser que no...


En fi, esperem que el Ple de pressupostos sigui més interessant...