divendres, 26 de setembre de 2014

Ple "ordinari" de setembre

Després de dos interessants plens extraordinaris, finalment ha tocat l’”ordinari”. Malgrat l’aturada d’agost, no era un Ple amb un ordre del dia extraordinàriament dens, però sí que ha resultat ser prou interessant.


Començant per l’habitual “modificació de crèdit”: d’entrada hem dit, com sempre, que bona part d’aquests canvis de partida en el pressupost han de passar per Ple per l’aplicació de la nova llei d’Administracions Locals. Entenem que l’equip de govern ha de tenir uns marges per poder gestionar el dia a dia i per impulsar les seves posicions i, per això, com hem fet sempre, ens abstindrem; en aquest cas, però, hem volgut repassar totes les partides perquè l’import global era prou ampli (430.000€) i, en molts casos, no hi coincidíem.

No repetiré tot el que vaig dir, però sí que voldria fer incidència en un parell d’aspectes: l’alcalde, en la resposta, va subratllar que tenien com a eixos prioritaris de cares al futur la creació del Parc dels Volcans i la Residència d’arts, lletres, ciències i humanitats. En el cas de la residència, pensem que és un molt bon projecte, però que té uns costos elevadíssims i que, en aquests moments d’ajustaments, no veiem que els beneficis que pugui aportar per a Olot siguin equivalents a la despesa. Pel que fa al Parc dels Volcans, contractarem una empresa per elaborar el projecte de cares a demanar una subvenció de fons europeus: no ens han agradat els apunts que hem vist sobre el Parc dels Volcans, no ens agradaria que els volcans es convertissin en un “parc temàtic”, no hem pogut incidir en l’elaboració del projecte...

Es destinen diners a la compra d’un espai del carrer del Roser que és important per a la ciutat, però nosaltres hem remarcat que hi ha altres finques que calia tenir presents: nosaltres, fins i tot, ho portàvem en el programa electoral: cal pensar en les finques per ampliar la zona esportiva del Pla de Baix!

Es tanca la segona fase dels vestidors de l’Estadi Municipal. Molt bé, però cal preveure que s’ha de començar a destinar una partida per a la resta d’actuacions que s’hi ha de fer. Ara que hi ha algun romanent potser era el moment de fer-ho!

I, entre moltes altres coses, hem qüestionat la partida d’alcaldia, el conveni extraordinari amb la Mostra de Pessebres, etc. Prou motius per votar-hi en contra, però, com he explicat abans, si nosaltres governéssim, també ens agradaria que l’oposició ens permetés un marge d’actuació, encara que en alguns aspectes no coincidíssim, i ens hem abstingut.

Sobre la carretera de Riudaura, hi havia un punt menor de delimitació de les servituds. En la documentació, però, com ja havia passat en la desafectació de la traça de la variant per la dreta del Riudaura, ens hem trobat un dibuix del pas de la variant en viaducte a l’alçada del barri de l’Hostal del Sol. Encara que no afectés el punt que aprovàvem, hem volgut subratllar que ni que fos “en fase d’estudi” això trencava l’acord municipal de fer-hi el pas amb un túnel. No venia al cas del punt, però l’alcalde ha aprofitat per explicar que no hi ha voluntat de les administracions implicades de fer-hi un túnel pels costos que comporta i també ha aprofitat per insinuar que s’ha de fer perquè, segons ell, no es pot fer la solució provisional que nosaltres proposem per l’avinguda dels Països Catalans i l’avinguda Europa.

Deixeu-me tornar a escriure la nostra posició, d’entrada, sobre el tema: la variant és necessària perquè el pas per l’avinguda Sant Jordi és insostenible. Però cal tenir en consideració l’impacte ambiental i l’impacte sobre el barri de l’Hostal del Sol que implicaria nova variant en superfície. Si ho fem així, pot tornar a passar el que ha passat en el traçat actual per l’avinguda Sant Jordi. És clar que la solució provisional que proposem és comptant amb el mateix trànsit que passa actualment per l’avinguda Sant Jordi. No és excusa dir que hi ha l’Hospital: ara hi ha cases i bé que hi passen els cotxes... El problema el tindrem si volen incrementar-hi el trànsit, si volen convertir la variant d’Olot en una carretera de pas de vehicles pesants cap a la frontera amb França. Pensem que no ens convé: cal tenir present que l’orografia olotina és molt delicada i que fer-hi passar una “autopista” internacional ens comportaria moltes complicacions. Especialment, per als veïns que tindrien el viaducte a tocar!

Finalment, també ens vam abstenir en l’acord amb el Consell Comarcal per crear una Entitat Local de l’Aigua que gestioni les aigües residuals, competència que ja tenim traspassada al Consell. No entenem els beneficis de la creació d’un nou ens i tampoc no ens ho van saber explicar.

En el torn de preguntes, la Clara va demanar si s’havia analitzat bé què passava amb la paret del carrer dels Geranis de la qual havien caigut algunes pedres i que era plena de vegetació. Ens van dir que ho estudiarien.


També va demanar per una fumada que ens havia arribat sobre la creació o publicitació d’una suposada “marca” dels VOLCANS DE BARCELONA. L’alcalde va dir que no hi havia res d’aquest tema i ens va deixar més tranquils.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada