dissabte, 29 d’octubre de 2016

Cada cop més lluny

Pel que fa a ordenances Fiscals, insistim en el tema que l’any passat vam votar-hi en contra perquè implicaven un augment del 4% de l’IBI (encara que fos per equilibrar els ingressos derivats de la revisió del valor cadastral que va sol·licitar l’Ajuntament per adequar-lo a la baixa dels preus derivada de la crisi dels últims anys) i que aquest any ja ens està bé que es congelin els impostos, però que en el cas de l’IBI nosaltres hauríem preferit una rebaixa, com a mínim, de l’1% Encara que l’opció de l’equip de govern sigui augmentar els ingressos i, per tant, no van tenir en compte la nostra aportació, ens vam abstenir en l’aprovació de les ordenances.Pel que fa a pressupostos, vam voler remarcar que ERC sempre ha tingut la voluntat que fer propostes i ajudar a millorar les condicions de vida dels olotins, encara que estiguem a l’oposició i que l’equip de govern de CiU i PSC tingui majoria absoluta.

En aquest exercici, ens presenten un pressupost de 33M€ (dos milions més que l’inicial del 2016 i que inclou un crèdit d’1,5M€ en previsió que el superàvit no es pugui aplicar a inversions i només a reduir deute).

Pensem que aquest augment i el superàvit dels darrers anys ens permeten ser prou ambiciosos a l’hora de fer propostes que millorin les condicions de vida dels olotins.

Quan comencem a parlar de pressupostos, pel setembre, ens diuen que presentem propostes. Nosaltres, que tenim una certa experiència, com ja vam fer l’any anterior, ja teníem preparats el que anomenem “pressupostos alternatius”, que volen ser molt més ambiciosos que unes simples propostes des de l’oposició. En el fons, plantegem 40 qüestions que bàsicament parlen de planificació i de cobrir pressupostàriament allò planificat.

Tenim clar que la majoria absoluta de l’equip de govern de Convergència i del PSC fa innecessari l’acord amb els grups d’esquerra que estem a l’oposició. I, de fet, no tenim gaires esperances de poder incidir en els pressupostos, donada l’experiència d’anys anteriors, especialment pel que fa a governs amb majoria absoluta.

Quan ens tornem a trobar, ens demanen que concretem 5-6 propostes per poder-les debatre per incloure-les en els pressupostos.

I, és clar, ho fem: presentem 7 propostes concretes amb la voluntat de poder incorporar algun detall en els pressupostos que ens ha presentat l’equip de govern.

Molt bé: ens diuen que els seus pressupostos són els més socials. Nosaltres diem que només faltaria!: per nosaltres, l’únic sentit que té la funció política i l’administració és el benestar social. Però nosaltres hi afegim: és que el suport a la cultura, les inversions en infraestructures, en seguretat tenen una dimensió social? Com diu el senyor Vayreda, la millor proposta social és la creació de llocs de treball, i nosaltres hi afegim: de llocs de treball dignes.

Anem al detall: ens responen i  ens diuen que de les nostres 40 propostes vostès ja han executat i tenen previst executar-les en un 63% Del 37% restant, evidentment, no ens diuen res, però permeti’ns dubtar de la interpretació de les propostes que diuen que ja s’estan executant:

Si anem al que ens responen a les 7 propostes concretes s’entendrà més fàcilment:
A la proposta de reduir la matrícula de les escoles bressol, de música i d’expressió fins a l’aportació per les famílies de l’any 2009, ens diuen que ja s’han reduït una mica i que l’aportació de l’IME s’ha incrementat en 60.384,5€

Des d’Esquerra Republicana, ja entenem que els deu ser molt difícil modificar significativament els seus pressupostos per propostes de molt volum pressupostari, com demanem per l‘aplicació integral del PIAM de Sant Miquel (ens responen que ja hi dediquen 290.000€, tot i que hi inclouen partides que no hi estan directament relacionades.)

Sobre la remodelació dels carrers del barri de Sant Roc previstos en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, ens diuen que a paviments dediquen per Olot 234.661€ i 125.000€ a voreres. Evidentment requeriria una inversió molt més gran. Però és que el PMUS preveu unes inversions de 5M€ en el present trienni; és a dir, 1,6M€ anuals. No cal dir que hi estem ben lluny!

Els demanem també la concreció pressupostària de les accions previstes en el Pla Energies Sostenibles i ens contesten que preveuen 129.000€, quan les accions previstes en el PAES en el període 2015-20 són de 3,3M€ (una mitjana de 650.000€ anuals).

Entenem que a l’equip de govern de CiU i el PSC els és molt complicat incorporar propostes de molt volum econòmic dels grups de l’oposició un cop tenen ordenats els pressupostos, però és que tampoc no han incorporat aquelles propostes que els hem concretat i que no requereixen un gran volum pressupostari:

Els diem que cal adequar la plaça de braus per a espectacles de gran format, sobretot pel que fa a accessos, vestidors i seguretat. Ens responen que ja tenen previst arreglar els lavabos amb un pressupost de 56.000€

Els demanem una auditoria per conèixer l’estat dels Béns d’Interès Local (més que res per no haver de tornar a lamentar el que ha passat amb la casa del procurador de l’abat) i ens diuen que el llistat de BCIL ja està penjat a internet.

Els demanem que es redacti el projecte d’Illa de les Arts (amb can Sacrest i l’Escola d’Arts del Carme) i ens diuen que faran una memòria valorada de les actuals dependències i que de mica en mica les aniran arreglant...

És a dir, molt diàleg i bones paraules, però cap concreció. No els retraiem res, entenem que des d’un equip de govern amb majoria absoluta és molt difícil incorporar propostes dels grups de l’oposició, però entendran que nosaltres fem la valoració que no s’han tingut presents les nostres propostes: nosaltres els proposem A i vostès ens contesten B...

En definitiva, cada cop ens sentim més lluny dels pressupostos de l’equip de govern que ben lícitament són els de la majoria absoluta de CiU i el PSC, però que no són els nostres.


Però, bé, ni que sigui per, momentàniament, deixar una porta oberta al diàleg, aquest any ens ABSTINDREM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada