divendres, 19 de desembre de 2014

Bon Any en el Ple de desembre

La veritat és que poca cosa va passar en el darrer ple de l’any, però sí que va tenir el seu interès.Vam acabar aprovant la separació de balanços econòmics de les fundacions del nou hospital i del vell. Una separació que ha costat moltíssim perquè s’hi havia de tenir en compte tot el patrimoni, els treballadors, les obligacions, etc. Esperem que la gestió del nou hospital correspongui a les dificultats que genera una instal·lació d’aquesta magnitud. De moment, hi trobem els entrebancs propis de l’obertura d’un nou establiment: problemes en els accessos, il·luminació i aparcaments, en el transport, en la gestió dels nous espais... Esperem que tot acabi bé.

La ja tradicional modificació de crèdit mensual també va portar cua. En principi, no hi havia res d’especial, però s’incorporava una partida per la compra de les finques del carrer del Roser i del mas Brugadois. Tot plegat ens va semblar una mica precipitat i, de fet, tampoc no se’ns va aclarir gaire les implicacions o la necessitat de dotació d’aquesta partida en la Comissió Informativa del Ple. Les presses van acabar amb la presentació el mateix dia del Ple d’un assumpte urgent relacionat amb l’expropiació dels terrenys del mas Brugadois, afectats per vialitat en el vigent POUM.

Ja entenem que la compra del carrer del Roser i l’expropiació del mas Brugadois forçada pel POUM responen a unes necessitats concretes, però per nosaltres és clar que la zona de l’Hostal del Sol té unes implicacions decisives en la traça de la futura variant i hi som molt sensibles a qualsevol moviment respecte a la titularitat dels terrenys afectats.

Pensem que és un tema molt delicat, que en diverses ocasions hem manifestat que no estàvem d’acord a variar la traça acordada prèviament i que, per tant, l’equip de govern ens havia d’haver informat amb detall d’aquests moviments si volien el nostre suport.

Hi vam votar en contra: de la dotació pressupostària en previsió de l’expropiació dels terrenys del mas Brugadois i de la delegació a la Junta de Govern de la tramitació de l’expedient que és competència del Ple. Com a grup a l’oposició, pensem que no podem donar un xec en blanc a l’equip de govern en un terreny tan delicat com l’expropiació-compra d’aquests terrenys. Malauradament, ens vam quedar sols en la nostra posició.

Com a darrer punt, la PAH va formular una pregunta a l’alcaldia sobre les sancions que s’han aplicat a entitats financeres per tenir habitatges buits fora de mercat. La resposta de l’equip de govern va ser que la taula d’habitatge estava funcionant correctament (i és ben veritat), però que no s’havia aplicat cap sanció.

Pensem que potser les sancions no acaben generant l’efecte que es pretén perquè s’ofereixin habitatges a aquells que més els necessiten, però està clar que l’actuació municipal hauria de ser més exigent en aquest terreny, a base de sancions o a base d’arribar a més acords amb les diverses entitats financeres perquè hi hagués més habitatges disponibles per a la tasca social que cal fer.

Finalment, en l’apartat de preguntes, la Clara va insistir en aquells acabament de la plaça Mercat que no s’han gestionat correctament, com els contenidors de deixalles o la ubicació de pilones i senyals.

2 comentaris:

  1. Pere Gómez i Inglada: Quina resposta dona ERC-Garrotxa a la pregunta de la PAH Garrotxa?

    ResponElimina
  2. Espero una resposta clara de Pere Gómez i Inglada

    ResponElimina