dissabte, 1 de febrer de 2014

Primer Ple de l'any del Tricentenari

No hem començat l’any amb un Ple molt intens, però sí molt interessant. Vam aprovar la reforma per homogeneïtzar els estatuts dels organismes autònoms d’esports, promoció econòmica, cultura, educació i joventut. El PSC es va abstenir perquè demanava la incorporació d’un representant d’un consell assessor fix en cada organisme. Nosaltres pensem que l’important és que els nous estatuts contemplen que en les juntes de govern hi són representats tots els grups municipals i que es planteja la creació de consells assessors per tenir en compte la col·laboració de tots els agents implicats. Dependrà de la voluntat dels diversos consistoris l’agilització d’aquests consells. Com que, des d’ERC-Olot, sempre hem defensat la participació, trobem molt interessant que els estatuts contemplin aquesta possibilitat i que no limitin la presència a un sol representant d’entitats. Al capdavall, la decisió final ha de ser de l’equip de govern que acabarà presentant els pressupostos de cada exercici perquè els aprovi el Ple consistorial. De tot plegat, doncs, prioritzem que es pugui incentivar estatutàriament la participació de tots els implicats en aquests organismes, deixant de banda qui té o qui no té vot.

També vam lloar els mèrits del funcionament de la taula d’habitatge que vam crear l’any passat. Se’ns va presentar una moció per demanar que els actius immobiliaris procedents de la reestructuració bancària, que ara gestiona el ministeri d’Hisenda, passessin a ser gestionats pels ens locals. Tothom hi va estar d’acord, menys el PP, que es va abstenir tot i que argumentava que el govern espanyol estava a punt d’aprovar un projecte perquè això fos així. Nosaltres vam subratllar la nostra incredulitat especialment si tenim en compte el procés recentralitzador que està implantant el govern del PP, amb la connivència del PSOE.

Les mocions en contra de la LGTBfòbia i la reforma de la Llei d’Avortament van rebre el suport unànim d’ERC, CiU i PSC. PxC i PP van coincidir a abstenir-se’n i a votar-hi en contra, respectivament. Només amb això ja demostraven que encara hi ha molta feina per fer en aquests temes. Per cert que l’alcalde es va referir específicament a ERC per recordar al conjunt de grups municipals per citar allò que diem habitualment: davant de les insinuacions que aquestes mocions no tracten temes que afecten directament els ciutadans olotins (que solen fer PSC, PxC i PP), nosaltres diem que qualsevol tema que neguiteja uns ciutadans fins al punt de presentar al Ple una moció vol dir que molt probablement és un tema que, d’una manera o d’una altra, afecta els olotins i que és bo que se’n parli en un Ple municipal perquè els grups representants de la ciutadania s’hi posicionin; alhora, és molt probable que aquests siguin els temes que més ressò acabin tenint i potser serveix perquè els ciutadans s’interessin una mica més per les decisions que es prenen en els plens municipals. Ni que només sigui per això, benvinguda sigui la participació de la ciutadania.

En el torn de preguntes, la Clara va recordar que feia més d’un any que havíem demanat una regularització de les artigues del Bosc de Tosca i que encara no en sabíem res. Se’ns va contestar que hi estaven treballant i que eren a punt de presentar el projecte.

Per cert, vam trobar genial que un grup nombrós d’alumnes del Petit Plançó assistissin a gairebé tot el Ple com a pràctica del que representa una sessió plenària d’un consistori municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada