dissabte, 20 d’agost de 2011

Sobre la figura del gerent i la Fira de Sant Lluc

(Publicat a La Comarca, 18 d'agost de 2011)


En el passat Ple del mes de juliol, l’equip de govern va aprovar la contractació d’un gerent a l’Ajuntament d’Olot. Es tracta d’un càrrec de confiança nou, que no havia existit mai a l’Ajuntament, i que implica uns canvis essencials que pensem que els olotins han de conèixer. 

Com que els regidors de l’equip de govern han decidit no tenir dedicació exclusiva a l’Ajuntament d’Olot –i així poder continuar la seva activitat professional fora de l’Ajuntament o compaginar-la amb altres administracions-, l’equip de govern creu que és necessària la figura del gerent per gestionar el dia a dia. Nosaltres pensem que això és, simplement, designar una persona de confiança perquè faci el que haurien de fer els polítics que ha escollit la ciutadania. A la pràctica, pot representar un entrebanc perquè la gent pugui parlar directament amb els regidors de l’equip de govern.

A més a més, aquesta figura suposa un encariment important de costos, que implica la desaparició total de la rebaixa del 25% de despesa que havia presentat el govern de CiU. Ben al contrari: el cost de l’actual equip de govern, amb l’afegitó del gerent, és superior al del govern anterior. Per tant, el grup municipal d’ERC es va oposar a la creació de la figura del gerent.

D’altra banda, també vam votar en contra de la modificació de crèdit que introduïa unes partides tan ambigües com destinar 120.000 euros no pressupostats a “la ciutat dels detalls” i 35.620€ a “estudis i treballs tècnics”, que comportaran la contractació d’una empresa externa per difondre un hipotètic Pla de Govern. En els temps que corren, les administracions públiques han de ser exemple d’austeritat. Cal revisar amb molt de compte actuacions d’aquest tipus.

D’altra banda, aquesta setmana també s’ha fet públic que se suprimirà el pavelló de mostres de la Fira de Sant Lluc. Estem completament a favor d’aquesta decisió. Pensem que l’equip de govern ha estat prou valent per prendre una determinació que ja feia alguns anys que s’havia d’haver pres i que el nostre grup havia proposat. De fet, en la passada campanya electoral, ERC ja suggeria que calia revisar el model de Fira multisectorial. Nosaltres pensàvem en algun model de Fira especialitzada en innovació o recerca. Sembla ser que, en aquests moments, ha sorgit la possibilitat de fer una Fira centrada en les denominacions d’origen. Esperem que signifiqui un rellançament de la Fira de Sant Lluc. En tot cas, benvingut sigui aquest nou plantejament.

De totes maneres, també demanaríem a l’actual equip de govern que fes els passos necessaris perquè les entitats que tenien una plataforma de difusió durant la Fira puguin tenir altres formes de fer arribar les seves activitats al conjunt de la ciutadania.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada