divendres, 29 de juliol de 2011

Ple de juliol

Primer Ple ordinari del nou consistori i la veritat és que hem tractat uns quants temes més que interessants i transcendentals per la ciutat.


En primer lloc, s’ha aprovat la contractació d’un gerent com a càrrec de confiança. Nosaltres hem insistit en la idea que això comporta un canvi de model important en la gestió municipal, derivat del fet que no hi haurà cap polític de l’equip de govern que es dediqui en exclusiva a l’Ajuntament d’Olot (hi ha vuit membres de l’equip de govern que mantindran les seves respectives feines –ja vaig comentar la qüestió dels increments de les retribucions en una entrada del mes de juny-, el primer tinent d’alcalde és alhora vicepresident del Consell Comarcal, i l’alcalde també és diputat provincial i encarregat del Dipsalut) i, per tant, la feina del dia a dia l’haurà de fer essencialment el gerent. Com que és un model que acaba encarint el pressupost dedicat a “govern” (pagarem més que amb l’anterior equip de govern, que tenia més dedicacions exclusives), vam votar-hi en contra. Un cop més, ens vam quedar sols.

En canvi, on tots els grups vam estar d’acord va ser a no concórrer a l’ampliació de capital d’Olot TV. Després d’insistir-hi molt, tant Consell Comarcal com Ajuntament van poder sortir del Consell d’Administració de la societat, de manera que aquests ens públics deixen de ser partícips de les pèrdues d’OTV. Són uns anys difícils per als mitjans de comunicació i la televisió privada de la Garrotxa haurà d’estalviar molt si vol ser viable. Evidentment, des dels organismes públics no ens podem dedicar a sostenir empreses privades.

Contracte de recollida de deixalles: aquest any s’ha de renovar per vuit anys el contracte. Com que hi ha diverses empreses interessades, la licitació va ser prou important. Després de la valoració, hi va haver al·legacions d’última hora, de manera que no es va poder aprovar la concessió. Tocarà fer un Ple extraordinari perquè la concessió del contracte és prou important per resoldre el concurs sense dubtes.

Finalment, els dies de festa local per al 2012 (gairebé per aclamació de les entitats vinculades amb les festes del Tura) seran el 8 i el 10 de setembre. De fet, des del nostre punt de vista, intentar fer altres invents queda, de moment, fora de tota lògica.

Modificació de crèdit (destinar partides del pressupost, estalvis o superàvits a conceptes no previstos en els pressupostos anuals): és clar que és un punt important, però en aquest cas encara ho era més. D’acord que hi ha d’haver una partida d’alcaldia (sembla que la pressupostada per tot l’any ja l’havia exhaurit el govern anterior: ja ho vam dir, massa “Can Joanetes”!), d’acord que han aparegut possibilitats de subvenció a què s’han de concórrer i d’acord que hi ha algun tema concret sobrevingut que s’ha de resoldre, però no estem gens d’acord a incloure una nova partida dedicada a “la ciutat dels detalls” (120.000€), ni sobretot a un pla de Govern i de comunicació que ens portarà a la contractació d’una empresa externa per 35.000€ (de moment, ja s’ha contractat UNDATIA per 9.000€). No hi estem d’acord i vam votar-hi en contra. Una altra vegada, ens vam quedar ben sols.

Finalment, vam tractar tres mocions. La que havia presentat ApG sobre la retransmissió dels plens per internet: és interessant perquè facilita l’acostament de la ciutadania a la política municipal, però no pensem que tingui gaire seguiment, a la pràctica. De totes maneres, és un tema que ens agrada i hi vam votar a favor, remarcant sobretot que els costos del sistema no fossin gaire elevats i que en cap cas comportés la contractació d’un servei extern.

El PSC també havia presentat la proposta de demanar a la Generalitat que reobrís la residència d’estudiants de la torre Malagrida. És clar que no podem deixar que es perdi un servei per a la ciutat sense dir-hi res, però el cert és que la situació dels últims anys no en permetia la continuïtat per la manca d’usuaris. Hi vam votar a favor, amb la idea que potser en un futur proper pot ser interessant si acabem ampliant els estudis universitaris que s’ofereixen a la nostra ciutat.

Per acabar, no podem fer res més que agrair al PEHOC i a ACUGA la moció que van presentar referida al reconeixement de la maternitat d’Elna com a espai del Memorial Democràtic. Ens va permetre recordar els centenars de milers de catalans i espanyols que van haver de fugir de l’exèrcit franquista i que es van trobar que la República Francesa els havia preparat unes platges despullades per passar-hi l’hivern. La maternitat d’Elna va ser un oasi d’acollida en un món que estava esperant l’expansió del feixisme i que no sabia ben bé com se’n sortiria. És important que ho recordem. Vaig aprofitar per aconsellar la lectura de la novel·la d’Agustí Bartra, Crist de 200.000 braços, que s’inspira en la seva experiència en aquests camps.

M’estalvio les preguntes del regidors perquè encara em fitxaran per fer l’acta del Ple.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada